Vorwerk Autotec Polska

87-300 Brodnica, ul. Podgórna 100
tel.: +4856 49 30 411; fax: +4856 49 84 443

NIP: PL5252326985

KRS: 0000227571 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 8 000 000 PLN

Kontakt

Dostawy - magazyn: +48564930437 w godzinach 06:00 - 14:00
Odbiory - wysyłki: +48564930433 w godzinach 08:00 - 16:00

Zamówienia publiczne ]


Napisz do nas ]